bekçiyi yatıştıracak şey ne demek?

 1. (en)Sop to Cerberus.

sop

 1. (en)Standard operating procedure.
 2. (-ped, -ping) sıvıda yumuşatılmış şey
 3. Tirit
 4. Yatıştırıcı şey
 5. Sus payı, susmalık
 6. Sıvıya batırmak, banmak
 7. Iyice ıslatmak
 8. Islanmak, içine geçmek sop up emmek.
 9. Yemeğin suyuna banmak, suya bandırmak, ıslatmak, bandırmak

bekçi

 1. Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
 2. Güneşin batmasından doğuşuna dek çalışan ve genel kolluk görevlilerine yardımcı, çarşı ve mahallebekçileri yasasının 5. maddelerinde belirtilen durumlarda silâh kullanabilen kişi.
 3. (en)Guard.
 4. (en)Watchman.
 5. (en)Gatekeeper.
 6. (en)Warden.
 7. (en)Care-taker.
 8. (en)Custodian.
 9. (en)Keeper.
 10. (en)Watcher.

bekçi köpeği

 1. (en)Watchdog.
 2. (en)Watch mastiff.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bekçibekçi köpeğibekçi kulübesibekçi odasıbekçi saatiyatıştıranyatıştıran kimseyatıştıryatıştırıcıyatıştırıcı etki
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın