begrudge ne demek?

  1. Kıskanmak, çekememek
  2. Çok görmek, gözü kalmak, haset etmek
  3. Vermek istememek

begrudge smb

  1. Çok görmek

begrudge smb. smth

  1. Esirgemek, çok görmek, gözü kalmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

begrudge smbbegrudge smb. smthbegrudge smb. smth.begrudgingbegrimebegrimed
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın