bedesten ne demek?

  1. Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı tarihî çarşı.
  2. Değerli eşyanın satıldığı yer. bkz. kapalı çarşı.
  3. (en)Market where antiques.
  4. (en)Objets d'arts.
  5. (en)Jewelry etc.
  6. (en)Are sold.
  7. (en)Vaulted and fireproof part of a bazaar where valuable goods are kept.
  8. (en)Covered bazaar.

bedestan

  1. Değerli, kıymetli kumaşlar, silahlar ve mücevherler vs. alış-verişine mahsus üstü örtülü ve mahfuz çarşı.

bedesman beadsman

  1. Başkalarına dua etmekle hayatını kazanan kimse, duahan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bedestanbedesman beadsmanbedebedeckbededbededabedel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın