beğarslan ne demek?

  1. Güçlülüğü ve kuvvetliliği ile ün yapan bey.
  2. Bir erkek adı.

beğali böcek

  1. Bk. torbalı koşnil.

beğce

  1. Asil, asaletli.
  2. Bey gibi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beğali böcekbeğcebeğebeğencebeğenç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın