basic anxiety ne demek?

 1. Temel kaygı
 2. Temel endişe
 3. Bir bebeğin sahip olduğu derin çaresizlik hissi
 4. Aciz, derin bezginlik kompleksi

temel

 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 3. En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl, baz
 4. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler
 5. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.
 6. (Genel anlamda) Bir şeyin üzerindetemellendiği, kurulduğu şey (bir evintemeli, bir kurumuntemeli vb.).
 7. Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğintemeli, hukukuntemeli, eğitimintemeli, ahlâkıntemeli vb. Ahlâkıntemeli, bir ahlâk öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlâk felsefesinde bu ilke haz'dır).
 8. Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımıntemeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)
 9. Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
 10. En önemli, belli başlı, ana, esas.

basic anhydride

 1. Bazik anhidrit

basic accounting assumptions

 1. Temel muhasebe varsayımları
 2. Üzerine muhasebenin kurulu olduğu temel muhasebe ilkeleri
 3. Temel muhasebe kabulleri

anxiety

 1. Sıkıntı, bunaltı
 2. Vesvese
 3. Heves, can atma
 4. Bkz. anksiyete
 5. Endişe, kaygı, merak
 6. Kuruntu, korku, huzursuzluk
 7. Büyük arzu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basic anhydridebasic accounting assumptionsbasic allowance for subsistancebasic amino acidsbasic aminoacidsbasicbasic arabicbasic army lawbasic assumptionbasic bindsbasibasi enbiyabasiabasbasbas artışbas ayaribas baritonanxietyanxiety attackanxiety hysteriaanxiety reactionanxiety stateanxieties
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın