barisentrik koordinatlar ne demek?

 1. Ağırlık merkezli koordinatlar
 2. (en)Barycentric coordinates.
 3. (fr)Coordonnées barycentriques

ağırlık

 1. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne
 2. Değerlendirmelerde herhangi bir konu ya da evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.
 3. Takı
 4. Sorumluluk
 5. Etki, baskı, güçlük
 6. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak
 7. Sıkıntı
 8. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu
 9. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri
 10. Ağır olma durumu.

barisentrik

 1. (en)Barycentric.

barisenter

 1. Ağırlık merkezi, kütle merkezi
 2. (en)Barycentre.
 3. (fr)Barycentre

koordinatlar

 1. Apsis, kot ve ordinatın ortak adı.
 2. (en)[koordinat] coordinate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

barisentrikbarisenterbarisferbaristabaribariabariatrik cerrahibaricbaridkoordinatlarkoordinatkoordinat adreslemekoordinat bellekkoordinat düzlemikoordinat eksenikoordinasyonkoordinasyon alıştırmalarıkoordinasyon başarısızlığıkoordinasyon bileşiğikoordinasyon kimyası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın