bald as a billiard ball ne demek?

 1. Bilardo topu gibi kel, tamamen kel, tamamen saçsız

bald

 1. Açık, aşikar, besbelli
 2. Küstah
 3. Süssüz, yalın
 4. Kel, kabak
 5. Saçları kısmen veya tamamen dökülmüş
 6. Çıplak, çorak
 7. Sade, süssüz (üslupb.)
 8. Gizli olmayan
 9. Saçsız, dazlak

bald as a coot

 1. Dazlak, kel, tamamen kel, tamamen saçsız

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baldbald as a cootbald as an eggbald eaglebald facebald faced liebald headedbald ibisbald kelbald patebalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmazasas ... as everas ... so ...as a consequence ofas a countermeasure toas a cure foras a disabled veteranas a familyas a first impressionas a formalityaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın