balatekin ne demek?

 1. Güçlü, kuvvetli ve uyanık.
 2. Küçük prens.
 3. Bala-tekin.
 4. (bkz. balaban)

balaban

 1. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş.
 2. Şişman, gürbüz kimse.
 3. İri, büyük.
 4. Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, sırtı siyah, diğer bölgeleri sarı, siyah, kahverengi karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika'da yaşayan, Türkiye'nin pek çok yerinde yılın her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan, alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür.
 5. Nazlı, cilveli.
 6. Kağnı tekerinin çıkmaması için mazının ucuna takılan çivi.
 7. Hazar'ın doğusunda bulunan bir çeşit oda zurnacığı.
 8. Osman Gazi'nin ünlü bir komutanı.
 9. İri vücutlu, gürbüz cüsseli kimse.
 10. Büyük davul ve davul tokmağı.

balater

 1. Pek yüksek, daha yüksek.

balat

 1. Serbest biçimli, romantik, müzik araçlarıyla çalınan veya şarkı olarak okunan eser.
 2. Orta Çağda, üç bentten oluşan bir Batı şiiri türü.
 3. Batı'da, belirli danslara eşlik eden bir tür şarkı.
 4. Ufuk.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balaterbalatbalatabalata perçinibalatan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın