baca deliği ne demek?

  1. (en)Flue.

baca dolgusu

  1. Eski veya sönmüş bir yanardağ bacasının bulunduğu yerde, aşınma sonucu ortaya çıkmış sert kayaçlardan oluşan tepe.

baca başı

  1. Ocağın üstündeki taş raf.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baca dolgusubaca başıbaca başlığıbaca borusubaca çekisibaca çekişibacabaca çekmesibaca çikintisibaca eğri de olsa dumanı doğru çıkarbacbac bakteriyel yapay kromozombac ı ağnambac ı büzürgbac ı uburdeliği genişletmekdeliğin etrafındaki çimenlikdeliğinden çıkarmakdeliğe girmekdeliğe sokmakdeliğe tıkmakdeliğe yuvarlanmakdelideli alacasıdeli arlanmaz, soyu arlanırdeli baldeli baş hastalığıdeldel castello hastalığıdel crederedel keydelab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın