başlık ne demek?

  1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş

    İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.

    N. Cumalı
  2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon.
  3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü.
  4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği

    Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı.

    S. Ayverdi
  5. Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet.
  6. Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha.
  7. Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para.
  8. Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça.
  9. Bir üçayağın alıcı ile birleştiği yerde bulunan ve alıcının olduğu yerde çeşitli yönlere dönebilmesini sağlayan çeşitli yapıdaki araçlar.
  10. Bk. yazı
  11. Ökaryotik mRNA'nın 5' ucundaki yapı. Transkripsiyondan sonra 5' GTP'nin üç fosfatı ile mRNA' nın uç bazının birleşmesi ile oluşan, ilâve G metil grubu ihtiva eden koruyucu nükleotit dizisi.
  12. Aktin filâmentinin (+) ya da (-) ucunda monomerlerin dağılmasını önleyen gCAP 39, severin, gelsolin, villin gibi proteinler. İskelet kasında aktin filâmentlerinin Z ucunda CAP Z, diğer ucunda tropomodulin proteinleri.
  13. Lac operonunda bulunan operatör ve promoter kısımlarının DNAaz bir tarafından parçalanmasına karşı koruyan üç protein.
  14. Burmaç üzerindeki burmalı dişlere uyacak biçimde ortasında dişleri olan ve burmaca takılarak bir bağlama örgesi oluşturan, ortası delik kalın pul.
  15. Yazmalarda ilk sayfanın üst başına yapılan bezekli bölüm.
  16. Yazmalarda ve eski basma kitaplarda kitap adı.
  17. Tablaların ya da iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parçalara verilen genel ad.
  18. Bk. başlık
  19. (en)Head, tripod head.
  20. (en)Headgear.
  21. (en)Prelims.
  22. (en)Helmet.
  23. (en)Bonnet.
  24. (en)Head-dress.
  25. (en)Headpiece.
  26. (en)Title.
  27. (en)Headline.
  28. (en)Heading.
  29. (en)Caption.
  30. (en)Casque.
  31. (en)Chapiter.
  32. (en)Hood.
  33. (en)Lemma.
  34. (en)Headdress.
  35. (en)Capital.
  36. (en)Bride's price.
  37. (en)Money paid by the bridegroom to the bride's family.
  38. (en)Headscarf.
  39. (en)Crown.
  40. (en)Address director.
  41. (en)Capital heading.
  42. (en)Contents heading.
  43. (en)Cowl.
  44. (en)Crest.
  45. (en)Ferrule.
  46. (en)Head gear.
  47. (en)Head piece.
  48. (en)Superscription.
  49. (en)Cap.
  50. (en)Nut.
  51. (al)Stativkopf, Kinoneigekopf
  52. (al)Kappe, Cap
  53. (al)Anfassleisten
  54. (al)Mutter
  55. (fr)Tête de pied (de trépied), plateforme
  56. (fr)Écrou
  57. (fr)Bonne, cap

yazı

  1. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi.
  2. Alfabe.
  3. Harfleri yazma biçimi.
  4. Herhangi bir harf düzeninde biçim ve sanat bakımından özellik gösteren tür.
  5. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
  6. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
  7. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
  8. Yazgı.
  9. Düz yer, ova, kır.
  10. Seslerin harflerle, hecelerle veya resimlerle gösterilmesi.

başlık alanları

  1. (en)Heading fields

başlık almak

  1. Bazı bölgelerde, evlenirken kızın babası oğlanevinden para veya mal almak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başlık alanlarıbaşlık almakbaşlık atmakbaşlık bağlama proteinibaşlık basmakbaşlık boyutubaşlık bütünlüğübaşlık çubuğubaşlık eklebaşlık etiketibaşlıbaşlı başınabaşlı gemibaşlı göğüsbaşlıbaşına
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın