başkası adına kitap yazan yazar ne demek?

 1. (en)Ghost writer.

ghost

 1. Başkasının adına yazmak
 2. Niteliksiz yazılar yazmak
 3. Hayalet, hortlak
 4. Heyula, tayf
 5. Peşinde koşmak
 6. Ruh, can
 7. Cin
 8. İz, gölge

başkası

 1. Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi
 2. (en)Another.
 3. (en)Other.
 4. (en)Someone else.
 5. (en)Alter.
 6. (en)Another one.

başkası adına

 1. Başkası adına işlem yapan temsilci ya da aracı.
 2. Başkası için yapılan işlem.
 3. (en)Nominee.
 4. (fr)Nominataire

adına

 1. Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine
 2. (en)Per procurationem.
 3. (en)Per pro.
 4. (en)In behalf of sb.
 5. (en)In sb's behalf.
 6. (en)On behalf of sb.
 7. (en)On sb's behalf.
 8. (en)Behalf.
 9. (en)On behalf of.
 10. (en)In the name of.

kitap

 1. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
 2. Herhangi bir konuda yazılmış eser
 3. Kutsal kitap.
 4. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 49 sayfadan az olmayan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt.
 5. (en)Book.
 6. (en)Writing.
 7. (en)Commercial art.
 8. (en)Cover paper.
 9. (en)Opus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başkasıbaşkası adınabaşkası adına davrananbaşkası adına davranmabaşkası adına rica eden kimsebaşkası için çalışmakbaşkası için riske girmekbaşkası için söylenen sözbaşkası için söz söylemekbaşkası için yapılanbaşkabaşka adbaşka alfabe ile yazmakbaşka alfabeyle yazmabaşka anlam vermekadınaadına davranmaadına imzalamaadına konuşmaadına leke sürmekadınamlıadınadın belirtilmesiadın belirtilmesi yetkisiADIadı altındaadı anılmayanadı batmakadı batsın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın