başkası adına davranma ne demek?

 1. Temsîl (bk. adına davranma, özdeme).

başkası adına davranan

 1. Mümessil, temsilci (bk. adına davranan, adına davranıcı; özdeyen, özdeyici).

başkası

 1. Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi
 2. (en)Another.
 3. (en)Other.
 4. (en)Someone else.
 5. (en)Alter.
 6. (en)Another one.

adına

 1. Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine
 2. (en)Per procurationem.
 3. (en)Per pro.
 4. (en)In behalf of sb.
 5. (en)In sb's behalf.
 6. (en)On behalf of sb.
 7. (en)On sb's behalf.
 8. (en)Behalf.
 9. (en)On behalf of.
 10. (en)In the name of.

davranma

 1. Kımıldama!
 2. Davranmak işi.
 3. (en)[davranma] behavior, conduct, manner of acting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başkası adına davrananbaşkasıbaşkası adınabaşkası adına kitap yazan yazarbaşkası adına rica eden kimsebaşkası için çalışmakbaşkası için riske girmekbaşkası için söylenen sözbaşkası için söz söylemekbaşkası için yapılanbaşkabaşka adbaşka alfabe ile yazmakbaşka alfabeyle yazmabaşka anlam vermekadınaadına davranmaadına imzalamaadına konuşmaadına leke sürmekadınamlıadınadın belirtilmesiadın belirtilmesi yetkisiADIadı altındaadı anılmayanadı batmakadı batsın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın