bağlama çemberi ne demek?

 1. Sayfaları ip yerine bağlamaya yarayan mekanik tertibatlı çember. (Matbaacılık)
 2. (en)Strap.

bağlama çeliği

 1. Hendek ve temel çukurlarında iki yandaki toprağı tutan ya da herhangi bir onarım işinde kapı ve pencere ayaklarının yıkılmaması için bunların arasına yatay olarak konulan ağaç çelikler. (İnşaatçılık)

bağlama çubuğu

 1. (en)Coupling rod, tie rod.

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlama çeliğibağlama çubuğubağlamabağlama açınığıbağlama ağızlığıbağlama barınağıbağlama bileziğibağlama büyüsübağlama cıvatasıbağlama cümlesibağlambağlam değiştirmesibağlam duyarsızbağlam erkesibağlam kaydıçemberin alan formülüçemberin bazı temel elemanlarıçemberin çevre uzunluğuçemberin dörtte biriçemberin karelenmesiçemberçember açıçember atma oyunuçember boynuzuçember çevirmeçembaloçemçem basmakçeman
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın