bırakmaya devam et ne demek?

 1. (en)Continue drop

continue

 1. Devam etmek, sürmek
 2. Dayanmak
 3. Kalmak
 4. Üstünde durmak, ısrar etmek
 5. Uzatmak, temdit etmek
 6. Tehir etmek.
 7. Devam etmek, sürmek, sürdürmek, uzatmak; uzamak, kalmak, ertelemek

bırakma

 1. Salıverme, terk.
 2. Bırakmak işi.
 3. (en)Cession.
 4. (en)Dismissal.
 5. (en)Abelienate.
 6. (en)Abandonment.
 7. (en)Quitting.
 8. (en)Unleashing.
 9. (en)Bequest.
 10. (en)Allowance.

bırakma alanları

 1. (en)Drop areas

devam

 1. Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
 2. Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme.
 3. Ek, parça.
 4. "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.
 5. Bir halde bulunma, sürekli olma, daimilik.
 6. (en)Attendance.
 7. (en)Continued existance.
 8. (en)Continuation.
 9. (en)Permanence.
 10. (en)Permanency.

et

 1. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka.
 2. Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi
 3. Ten.
 4. Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm.
 5. Küçülmüş, azalmış anlamında kullanılan son ek
 6. Ve.
 7. (en)Et.
 8. (en)And.
 9. (en)Meat.
 10. (en)Flesh.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bırakmabırakma alanlarıbırakma bedelibırakma gölgesibırakma kirişibırakbırak allah aşkınabırak allahını seversenbırak artıkbırak konuşsundevamdevam edecekdevam edendevam eden maddedevam eden sözcükdevam eden şeydevam edilemiyordevam etdevam etmedevam etmekdevadeva napezirdeva olandevabbdevac
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın