bırak yapsın ortamı ne demek?

 1. Önderin, ilişkili bulunduğu küme ya da toplumun etkinliklerini yönetirken, komut vermek ve bu etkinliklere karışmaktan kaçındığı ortam.

bırak

 1. (en)Interj. stop it, cut it out!, drop it!, chuck it!.

bırak allah aşkına

 1. (en)For crying out loud.

ortam

 1. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
 2. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.
 3. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.
 4. Bir kuvvetin etkimesini ya da bir etikinin iletilmesini sağlayan özdeksel çevre.
 5. Kültürortamı. Az çok katı besin maddesi, jelatin vb. ile karışık herhangi bir sıvı olup doku ve hücreler için yetiştirme kültürü. Besi yeri.
 6. Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç, çevre, hava.
 7. Herhangi bir kuvveti ya da özdeği içinde bulunduran ve devinime olanak veren bir özdek ya da karışım.
 8. Vasat.
 9. (en)Ambient.
 10. (en)Atmospheric.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bırakbırak allah aşkınabırak allahını seversenbırak artıkbırak konuşsunbırak numarayıbırak olsunbırak yapsınbırakabilmemekbırakacağına yemin etmekbırahebı zebanbıabbıaddbıadilyapsam da oluryapsatyapsatçıyapsatçılıkyapyap awayyap bozyap bozunuz var mıyap da görelim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın