bırak numarayı ne demek?

 1. (en)Come off it.

come

 1. Gelmek, yaklaşmak, varmak
 2. Olmak, vaki olmak
 3. Akla gelmek
 4. Dili orgazma varmak.come about olmak, vaki olmak
 5. Dönmek, volta etmek.come acrossrast gelmek, karşılaşmak
 6. Intiba bırakmak
 7. Argo istenileni yapmak, sakladığını çıkarıp vermek.come across with argo teslim etmek, ödemek, vermek.come along beraber gelmek
 8. Iyileşmek.come alongside yanaşmak, bordaya gelmek.come around kendine gelmek, ayrılmak, uğramak
 9. Razı olmak.come at varmak, ulaşmak
 10. Ile uğraşmak

bırak

 1. (en)Interj. stop it, cut it out!, drop it!, chuck it!.

bırak allah aşkına

 1. (en)For crying out loud.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bırakbırak allah aşkınabırak allahını seversenbırak artıkbırak konuşsunbırak olsunbırak yapsınbırak yapsın ortamıbırakabilmemekbırakacağına yemin etmekbırahebı zebanbıabbıaddbıadilnumarayı çevirnumarayı çevirmeden öncenumaranumara çeviricisinumara çevirme darbesinumara çevirme yanlışınumara koyma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın