büyük 8 yöntemi ne demek?

 1. Büyük 8 mm'lik filmin ya 16 mm, 35 mm'lik eşlemlerinin çıkarılarak ya da doğrudan doğruya büyük 8 mm olarak film tarayıcı yardımıyla televizyonda gösterilmesi işlemi.
 2. (en)Super-8 mm process.
 3. (al)Super-8-Verfahren
 4. (fr)Procédé Super-8 mm

büyük

 1. Bkz. makro, hipertrofik
 2. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), küçük karşıtı
 3. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)
 4. Niceliği çok olan
 5. Üstün niteliği olan
 6. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
 7. Önemli
 8. Alman mastı.
 9. (en)Large.
 10. (en)Wide.

büyük küçük harf ayırsamalı

 1. (en)Match case.

8

 1. Kraniotabes

yöntem

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
 3. Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 4. Bir işlemin yapılması yolu.
 5. (en)Mode.
 6. (en)Modus.
 7. (en)Order.
 8. (en)Practice.
 9. (en)Procedure.
 10. (en)Proceeding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

büyükbüyük küçük harf ayırsamalıbüyük 8büyük 8 mmlik alıcıbüyük 8 mmlik göstericibüyük abdestbüyük abdest yapmakbüyük abdesti gelmekbüyük açıklıklı mercekbüyük adambüyübüyü bilayınbüyü bozmakbüyü dönemibüyü gibi88 mmlik alıcı8 mmlik film8 mmlik gösterici8 mmlik kamera8 mmlik projeksiyon makinesi819 lines819 satır875 mmlik filmababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın