azimet etmek ne demek?

 1. Gitmek, yola çıkmak.
 2. (en)To set out on a journey.

azimet

 1. Herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler.
 2. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmaya çalışmak.
 3. Gidiş, yola çıkış.
 4. Bir müminin inancından dolayı baskıya uğramasına rağmen, inandığı gibi konuşmaya ve davranmaya devam etmesi.
 5. Kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir.
 6. Varma, ulaşma, önde gitme.
 7. Büyüklük, ululuk.
 8. Takva ile amel etmek.
 9. (en)Departure.

azimetrah

 1. Yola çıkma. (Osmanlıca'da yazılışı: azimet-râh)

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

azimetazimetrahazimeazimazimatazimbayazibazideazidoazidothymidineazidotimidinetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın