ayni rasyon ne demek?

  1. İstihkak olarak verilen yiyecek maddeleri.
  2. (en)Rations given in kind.

ayni anda olma

  1. (en)Simultaneousness

ayni cinsten olma

  1. (en)Congenialness

rasyon

  1. Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı.
  2. Günlük besin
  3. Hayvanların yaşama ve verim payı besin madde gereksinimlerini karşılayan, bir veya daha fazla yem maddesinin karışımından oluşan, hayvanların tüketebileceği bir günlük yem miktarı, diyet, günlük rasyon.
  4. Canlının besin maddeleri ve enerji ihtiyacını sağlayan bir günlük toplam karma yem miktarı.
  5. (en)Ration.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayni anda olmaayni cinsten olmaayni davaayni hakayni haklarayniayni irtifakayni köktenayni mesuliyetayni odakliaynayn i mürekkebayn üs seviraynaayna artifaktırasyonrasyon ögesirasyonalrasyonalistrasyonaliterasyonalizasyonrasyonalizmrasyonelrasyonel bir şekilderasyonel fonksiyonrasyorasras burkahras proteinras proteiniras tafari
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın