avangard ne demek?

  1. Avant garde: Yenilikçi, öncü
  2. Bir sanat ya da düşünce akımına öncülük eden, öncü.
  3. (en)Advance guard, body of troops sent ahead of the others to provide protection.

avangard sanat

  1. avangard teriminin anlamı tam olarak öncü, önde giden olarak açıklanabilir. askeri bir metafordan gelir ve orduda önde giden birlik, birliğin öncü kolunu tanımlamak için kullanılırdı. 1830'lu ve 1840'lı yıllarda siyaset diline girdi ve köklü dönüşümlerin bayraktarları anlamında kullanılmaya başladı. 'avangard' terimi, sanata verilen öncü rolü ifade etmek için ilk kez sosyalist saint-simon ve onun cemaati tarafından kullanıldı. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, özellikle 20. yüzyılın başında ortaya çıkan, alışılmış anlatım biçimlerini dışlayıp yeni bir sanatsal dil oluşturmak peşinde olan sanatçılar ve sanat akımlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. aynı zamanda toplumsal, siyasal ve kültürel anlamdaki değişimlerin farkında olan ve buna taraf olan sanatçı tipi için de avangard terimi kullanılmaktadır. peter burger'e göre avangard, sanatın kurumlaşmasına karşı bir saldırıdır. hedefi sanat kurumunu yok etmektir. ancak sanat sonunda savaştığı kurumlara yenik düşmüştür. avangard sanatçıların işleri sergilerde, müzelerde, istemedikleri kılıklarda piyasaya sürülmektedir.

avangart

  1. Öncü.
  2. Bk. öncü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

avangard sanatavangartavangart filmavangart sinemaavanavan projeavanakavanak kimseavanakça
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın