av avlanmış, tav tavlanmış ne demek?

 1. Olan olmuş, iş işten geçmiş, artık yapacak bir şey yok.

av

 1. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi.
 2. Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması.
 3. Bu yollarla yakalanan hayvan.
 4. Tuzağa düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse.
 5. Avcı tarafından avlanan hayvan.
 6. Belirli bir metot ve av aracı kullanılarak elde edilen su ürünü.
 7. (en)Short for 'array value', which refers to one of Perl's internal data types An AV is a kind of SV.
 8. (en)Audio-Visual AV Macintosh models have video-capture hardware and have sophisticated sound recording capabilities.
 9. (en)Abbreviation of aperture value Used on some camera information displays as a shortened way to refer to aperture settings.
 10. (en)Short for 'array value', which refers to one of Perl's internal data types that holds an array The AV type is a subclass of SV.

av ağaları

 1. Avlanmaya çıkan padişahın yanında bulunup kendisine yardım eden ağalar: atmacacıbaşı, çakırcıbaşı, şahincibaşı.

tav

 1. Bir şeyi istekle yapmak.
 2. İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu.
 3. Hayvanlarda besili olma durumu.
 4. En uygun durum ve zaman
 5. Şişman.
 6. Harlı.
 7. Orman
 8. Hız.
 9. Boyun eğme.
 10. İsteyerek uymak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

avav ağalarıav alanı bekçisiav aramakav avlandı tav tavlandıav avlanmışav avlayanın, kemer bağlayanınav bıçağıAV blokav borusuaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıavlanmaavlanma bölgesiavlanma gücüavlanma izniavlanma oranı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın