audit notebook ne demek?

 1. Denetleme defteri
 2. Teftiş defteri

denetleme

 1. Denetlemek işi.
 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en)Auditing.
 6. (en)Checking.
 7. (en)Supervision.
 8. (en)Check.
 9. (en)Inspectorship.
 10. (en)Reappraisal.

audit

 1. Hesapların kontrolü
 2. Kesin hesap
 3. Hesapların gözden geçirilmesi
 4. Hesapları kontrol etmek
 5. Dinlemek, incelemek
 6. ABD dinleyici talebe olarak bir dersi takip etmek
 7. Denetlemek, kontrol etmek

audit adjustment

 1. Teftiş düzeltme kaydı
 2. Denetim düzeltmesi

notebook

 1. Not defteri
 2. Muhtıra defteri, defter

Türetilmiş Kelimeler (bis)

auditaudit adjustmentaudit bootaudit certificateaudit courtaudit departmentaudit failureaudit flagaudit logsaudit officeaudialaudibilityaudibleaudible alarmaudible feedbacknotebooknotebook computernotebook for rough draftsnotenote downnote of handnote of salenote paper
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın