atriyoventriküler ne demek?

  1. Kulakçık-karıncık
  2. (en)Atrioventricular.

atriyoventriküler aralık

  1. (en)Atrioventricular interval.

atriyoventriküler blok

  1. Kalpte atriyovetriküler düğüm, his demeti veya his demeti dallarındadaki herhangi bir yerinde oluşan iletim bozukluğu sonucu kulakçıkla karıncık arasındaki iletimin gecikmesi veya kesintiye uğraması, AV-blok. Birinci, ikinci ve üçüncü derece kalp bloku olarak üç biçimde oluşur.
  2. (en)Atrioventricular block.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

atriyoventriküler aralıkatriyoventriküler blokatriyoventriküler demetatriyoventriküler düğümatriyoventriküler intervalatriyoventriküler kapak displazisiatriyoventrikül düğümü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın