atlamak ne demek?

 1. Bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak.
 2. Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayaküstü gelecek biçimde kendini bırakmak.
 3. Binmek

  Atlasam bir vapura, şehre insem diyorum.

  S. F. Abasıyanık
 4. Basında haberi zamanında verememek veya diğer gazetelerden öğrenmek.
 5. Okuma, yazı yazma, sayı sayma vb. işlerde bazı bölümleri üstünkörü geçmek.
 6. Sınıfı okumadan geçmek.
 7. Çıkmak, inmek

  Otomobilden atlayıp vapura doğru seğirten bir adama tutup sual sorulur mu?

  S. F. Abasıyanık
 8. Yanılmak, aldanmak.
 9. (en)Jump.
 10. (en)Leap.
 11. (en)Skip.
 12. (en)Omit.
 13. (en)Dive.
 14. (en)Elide.
 15. (en)Grasp at.
 16. (en)Hop on.
 17. (en)Leave out.
 18. (en)Miss out.
 19. (en)Snatch at.
 20. (en)Vault.
 21. (en)Bypass.
 22. (en)Overlook.
 23. (en)To jump.
 24. (en)To spring.
 25. (en)To leap.
 26. (en)To hop.
 27. (en)To leave out.
 28. (en)To omit.
 29. (en)To skip.
 30. (en)To fuck.
 31. (en)To bang.
 32. (en)To make.
 33. (en)To lay.
 34. (en)To score.
 35. (en)To leap at.
 36. (en)To jump at.
 37. (en)To miss.
 38. (en)To catch.
 39. (en)To slip.
 40. (en)To have intercourse with.
 41. (en)Gambol.
 42. (en)Get over.
 43. (en)Surmount.

atlama

 1. Atlamak işi.
 2. Belirli bir yerden gerilip hız alarak yapılan sıçrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aşırma.
 3. Bu biçimde en uzağa atlamak veya en yükseği aşmak amacıyla yarışılan atletizm dalı
 4. Vücudun, sıçrama gücü ile bulunduğu dayanak yüzeyinden koparak ayrı bir düzeye konması.
 5. Bir filmdeki devinimin doğal akışını değiştiren, şaşırtıcı sonuçlar, çarpıcı etkiler sağlamakta kullanılan kesim.
 6. Belirli bir yerden gerilip hız alarak yapılan sıçrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma ya da belli bir yükseklikten aşırma.
 7. Bu yolla en uzağaatlamak ya da en yükseği aşmak amacıyla yarışılan atletizm dalı.
 8. (en)Hop.
 9. (en)Jumping event, vault.
 10. (en)Leap.

atlama alanı

 1. Atlamaların yapıldığı yüzeyi eğimsiz alan ile çevresi.
 2. (en)Take-off ground.
 3. (al)Sprungplat
 4. (fr)Terrain d'appel

Türetilmiş Kelimeler (bis)

atlamaatlama alanıatlama araçlarıatlama aralığıatlama besleyicisiatlamatlaatla arpayı dövüştürmekatla çiğnemekatla deve değilatla gezintiye çıkmakatl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın