atasan ne demek?

 1. Soyuyla ünlü olan, soyuyla övünen kimse.
 2. (bkz. ata)
 3. Ata-san.

ata

 1. Vermiş, veriş. bağışlama, ihsan.
 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri
 3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.
 4. Baba.
 5. Alimenter toksik alöki.
 6. Bilgili kişi, mukaddes ihtiyar ve din büyüğü.
 7. Dedelerden ve büyük babalardan her biri.
 8. Hoca, muallim, terbiyeci, saygın insan.
 9. Soyun geçmişte yaşamış ferdi.
 10. Yaşlı ve tecrübeli, ihtiyar.

atasagun

 1. Eski Türklerde hekimlere verilen isim.
 2. Soyunda doktor, hekim olan.
 3. Hekim, doktor.

atasay

 1. Soyuna saygı gösteren.
 2. Soyuyla övünen kişi.
 3. Ata-say

Türetilmiş Kelimeler (bis)

atasagunatasayatasevatasevenataseverataata aitata arpa yiğide pilavata arpa, yiğide pilavata bindirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın