ata arpa, yiğide pilav ne demek?

 1. Canlıların güçleri, gelişmelerine yarayan şeylerle artar.

ata

 1. Vermiş, veriş. bağışlama, ihsan.
 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri
 3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.
 4. Baba.
 5. Alimenter toksik alöki.
 6. Bilgili kişi, mukaddes ihtiyar ve din büyüğü.
 7. Dedelerden ve büyük babalardan her biri.
 8. Hoca, muallim, terbiyeci, saygın insan.
 9. Soyun geçmişte yaşamış ferdi.
 10. Yaşlı ve tecrübeli, ihtiyar.

ata ait

 1. (en)Equine.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ataata aitata arpa yiğide pilavata bindirmekata binen nalını, mıhını ararata biner gibiata biner gibi oturmaata biner gibi oturmakata binersen allahı, attan inersen atı unutmaata binilen alanatat a clipat a crossroadsat a discountat a distancearpaarpa açık rastığıarpa akarıarpa boyuarpa boyu kadar gitmekarparp ıstekleriarp karşılıklarıarp list itemarp listesi öğesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın