atasını tanımayan allahını tanımaz ne demek?

  1. Babaya itaat etmeyen kimse, ana ve babaya itaat etmeyi buyuran Tanrı’yı da tanımıyor demektir.

atasagun

  1. Eski Türklerde hekimlere verilen isim.
  2. Soyunda doktor, hekim olan.
  3. Hekim, doktor.

atasan

  1. Soyuyla ünlü olan, soyuyla övünen kimse.
  2. (bkz. ata)
  3. Ata-san.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

atasagunatasanatasayatasevataseventanımayitimitanımatanıma göretanıma isteğitanıma maddesitanıma uymaktanımtanım bilgisi yolutanım imitanım kalıbıtanım kutusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın