asimilasyon ne demek?

 1. Özümleme.
 2. Benzeşme.
 3. Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu.
 4. Özümleme
 5. Bk. özümleme
 6. Emilim.
 7. Bk. özümseme
 8. Özümleme.
 9. (en)Assimilation.

özümleme

 1. Edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme.
 2. Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı.
 3. Ototrof organizmalarda karbondioksit, azot, su gibi basit inorganik maddelerin çevreden alınarak organizmanın kompleks organik bileşiklerine katılması.
 4. Heterotrof organizmalarda sindirilen besin maddelerinin kompleks biyomoleküllere dönüştürülmesi. Asimilâsyon.
 5. Yoğaltım.
 6. Metabolizmanın doku yapımıyla ilgili bölümü, parçalanan gıda maddelerinin özümleme sonucu vücuda yarayışlı biçime sokularak dokuların yapısında yer alışı, bu amaca yönelik vücutta seyreden biyokimyasal olaylar dizisi, anabolizma, asimilasyon, yeniden sentez, anabolik reaksiyonlar.
 7. (en)Assimilation.
 8. (al)Assimilation
 9. (fr)Assimilation
 10. (la)Ad: ...ye, ...ya; similis: benzer

asimile

 1. "Benzeşmek, kendine uydurmak" anlamındaki asimile etmek birleşik fiilinde kullanılır.
 2. (en)[asimilar] assimilate, absorb; digest.

asimile etmek

 1. Benzeştirmek, kendine uydurmak.
 2. Kendi içinde eritmek.
 3. (en)To assimilate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asimileasimile etmekasimile olmakasimasimboliasimeasimegıasimesar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın