asgari kiralama süreniz ne demek?

 1. (en)Minimum rental period.

minimum

 1. Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik).
 2. Değişken bir niceliğin inebildiği en alt, asgari, minimal.
 3. Verilen değerlerin en küçüğü.
 4. Bk. belen
 5. Bk. oyluk
 6. En az
 7. (en)The least value attained by a function, for example, temperature, pressure, or wind speed The opposite of maximum.
 8. (en)In a sample of data, the smallest observation.
 9. (en)The lowest return level for a group of funds.
 10. (en)The lowest rate of base pay an organization pays for jobs within a grade or pay band.

asgari kiralama süreniz ne kadar

 1. (en)How long is the minimum rental period.

asgari

 1. En az, en aşağı, en düşük.
 2. Minimum.
 3. En az, en aşağı.
 4. (en)Minimum.
 5. (en)Minimal.
 6. (en)Least.

kiralama

 1. Kiralamak işi.
 2. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralama kuruluşu tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi.
 3. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkınınkiralama kuruluşu tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında bir kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kiralananın ya olduğu gibi geri alınması ya da mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi işlemi.
 4. Bir filmin belirli bir süre kullanılması için oynatımcıya verilmesi.
 5. (en)Hiring.
 6. (en)Hire.
 7. (en)Renting.
 8. (en)Chartering.
 9. (en)Conductio.
 10. (en)Farming out.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asgari kiralama süreniz ne kadarasgariasgari aktarma süresiasgari finansal kiralama ödemeleriasgari geçim indirimiasgari kalite düzeyiasgari kalma süresiasgari müşterekasgari parsel cephesiasgari standartlarasgarasgaranasgarıasgarı fiyatasgarı tarifekiralamakiralama dönemikiralama gelirikiralama ihracatıkiralama kuruluşukiralama ortaklığıkiralama sözleşmesikiralama süresikiralama şirketikiralama tutarıkiralkiral ayırımkiral karbonkiral karbon atomkiral kolon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın