kiralama tutarı ne demek?

  1. Bir filmin kiralanması için ödenen para.
  2. (en)Rental.
  3. (al)Fitmmieiehetrag
  4. (fr)Frais de location

kiralama dönemi

  1. (en)Lease term

kiralama geliri

  1. Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gelir yeteneği ve gücünü azaltmamakla yükümlü kılan gelir.
  2. (en)Lease.
  3. (fr)Bail

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kiralama dönemikiralama gelirikiralama ihracatıkiralama kuruluşukiralama ortaklığıkiralamakiralama sözleşmesikiralama süresikiralama şirketikiralama ücretikiralkiral ayırımkiral karbonkiral karbon atomkiral kolontutarı ileriye taşımatutarıktutarıklıtutartutar para birimitutar yeri kalmamaktutaraktutaraklıtutacaktutaçtutagaçtutaktutalım kituttut kelin perçemindentut tut
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın