artisanry ne demek?

 1. Sanat

sanat

 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
 3. Bir şey yapmadan gösterilen ustalık.
 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
 5. Zanaat.
 6. sanat, ustalık, hüner, marifet
 7. Bir duygunun, tasarının, ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
 8. Ustalık, hüner, beceri.
 9. Yetenek.
 10. Ustalık, hüner, marifet. (Osmanlıca'da yazılışı: san'at)

artisan

 1. Endüstri işçisi
 2. Zanaatçı
 3. Esnaf, zanaatkar

artisanal

 1. El sanatlarında usta olan
 2. Zanaatkar işi
 3. Zanaatkar veya atölye sahibi ile ilgili

Türetilmiş Kelimeler (bis)

artisanartisanalartisanal fisheryartisansartisanshipartis orani
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın