sanat ne demek?

 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık

  Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi.

  T. Buğra
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım

  Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı.

  R. H. Karay

  İtiraf edelim ki dünkü halkımız henüz sanata karşı hazırlıklı olmadığı için çok büyük müşkülata maruz kalıyordu.

  A. H. Çelebi
 3. Bir şey yapmadan gösterilen ustalık.

  Konuşma sanatı.

 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
 5. Zanaat.
 6. sanat, ustalık, hüner, marifet
 7. Bir duygunun, tasarının, ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
 8. Ustalık, hüner, beceri.
 9. Yetenek.
 10. Ustalık, hüner, marifet. (Osmanlıca'da yazılışı: san'at)
 11. (en)Craft.
 12. (en)Artifice.
 13. (en)Profession.
 14. (en)Trade.
 15. (en)Skill.
 16. (en)Ability.
 17. (en)Artistry.
 18. (en)Artistic quality.
 19. (en)Trade or skill.
 20. (en)Craftmanship.
 21. (en)Artisanry.

sanat adamı

 1. Sanatçı.

sanat aşkı

 1. (en)Enthusiasm

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sanat adamısanat aşkısanat bilimisanat bilmecesisanat bölümüsanat coğrafyasısanat çevresisanat çoğulusanat çömlekçiliğisanat değeri olmayansanasana düşmezsana taşla vurana sen aşlasana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğütsana yakışıyor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın