arteriyektazi ne demek?

 1. Bkz. anevrizma
 2. (en)Arteriectasia

anevrizma

 1. Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği.
 2. Balonlaşma
 3. Kalp, atardamar veya toplardamar çapının normale göre en az % 50 oranında genel veya yerel genişlemesiyle belirgin patolojik değişim, anörizma.
 4. Atardamar cidarlarının zayıflamış noktalarında oluşan şişlik veya küçük kesecik.
 5. (en)Aneurysm.
 6. (en)Aneurysm, aneurism Dgr.: anat.
 7. (en)Aneurisma.
 8. (la)Aneurysm

arteriyektomi

 1. Arter segmentinin ve onu çevreleyen sempatik pleksus'un cerrahi yolla çıkarılması.
 2. (en)Arteriectomy

arteriyektopi

 1. Bir arterin normal olmayan yerleşimi.
 2. (en)Arteriectopy

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arteriyektomiarteriyektopiarteriyelarteriyalizasyonarteriyarktiarteriyaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın