arsa kirası ne demek?

 1. (en)Ground lease, ground rent.

arsa parseli

 1. Bk. yerbölüm

arsa payı

 1. Kat mülkiyeti söz konusu olduğu yerlerde bağımsız bölümlere tahsis edilen mülkiyet payı.

kira

 1. Bu biçimde tutulan taşınmaz
 2. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
 3. Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para
 4. Kirada olan taşınmaz
 5. Bir malın kullanımı karşılığından ödenen bedel.
 6. Bk. tutmanlık
 7. Bir eşya veya yerin, geçici bir zaman kullanılmak üzere para ile bir kimseye verilmesi.
 8. (en)Hire.
 9. (en)Rental.
 10. (en)Renting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arsa parseliarsa payıarsa sahibiarsa spekülatörüarsa stokuarsaarsa tanzim satışıarsa ve arazi politikasıarsa ve arazi spekülasyonuarsa zayiatıarskirasızkirakira arabasıkira bedelikira denetimlikira gelirikirkir gidermekir içindekir paskir taşıyıcı madde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın