arkasında yumurta küfesi yok ya ne demek?

 1. Sırtında yumurta küfesi yok ya!

arkasında

 1. (en)In back of.
 2. (en)Behind.

arkasında dolaşmak

 1. Bir işi yaptırmak için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğradığı yerlere giderek görüşme fırsatı aramak.

yumurta

 1. Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre.
 2. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
 3. Tavuk yumurtası.
 4. Er bezi.
 5. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.
 6. Genellikle yuvarlak şekilli, dişi eşey organında mayoz bölünmeleri sonucu teşekkül eden haploit kromozom sayılı, erkek eşey hücresi ile birleşerek zigotu meydana getiren, büyük, hareketsiz, bir hücre. Ovum.
 7. Ovulasyonla infundibulumdan yumurta kanalına geçen ve ikinci mayoz bölünmeyi henüz tamamlamamış olan büyük dişi cinsiyet hücresi, ovum, makrogamet. Yumurtanın çekirdeğinde vezikula germinativa adı verilen açık renkli kromatinle makula germinativa adı verilen koyu kromatin toplulukları bulunur.
 8. Kanatlılar tarafından üretilen ve insan gıdası olarak kullanılan hayvansal gıda maddesi.
 9. Büyükbaş hayvanların but kısmında bulunan ve diz ekleminin iç kısmından kalça eklemine doğru uzanan yumurta biçiminde, ortalama 2-3 kg ağırlığındaki et parçası.
 10. Genellikle yuvarlak biçimli, dişi eşey organında mayoz bölünmeler sonucu oluşan, haploit kromozom sayılı, erkek hücresiyle birleşerek zigotu meydana getiren, büyük hareketsiz bir hücre, ovum, dişi üreme hücresi.

küfe

 1. Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
 2. Bu sepetin alabildiği miktarda olan
 3. Kaba et, kıç.
 4. Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet.
 5. (en)Large wicker basket.
 6. (en)Buttocks.
 7. (en)Bottom.
 8. (en)Crate.
 9. (en)Pannier.
 10. (en)Dosser.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arkasındaarkasında dolaşmakarkasındanarkasından atlı kovalamakarkasından atmakarkasından gelmekarkasından konuşmakarkasından koşmakarkasından sürüklemekarkasından teneke çalmakarkasınaarkasına almakarkasına bakmadan gitmekarkasına düşmekarkasına saklanmakyumurtayumurta akıyumurta albüminiyumurta ana gözesiyumurta ana hücresiyumurta azalması sendromuyumurta azalması sendromu 76yumurta bayramıyumurta bırakımıyumurta bırakmakyumurt kesesiyumurcayumurcakyumukyumuk gözlüyumuk yumukyumuklaşmayumuklaşmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın