arik ne demek?

 1. Çabuk davranan, çevik.
 2. Asil haseb ve neseb ehli olan.

çabuk

 1. Çabucak
 2. Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
 3. "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.
 4. Uygarlaşmamış (kavim, topluluk)
 5. Kaba saba, ilkel
 6. Kaba ve kırıcı.
 7. (en)Quick.
 8. (en)Fast.
 9. (en)Swift.
 10. (en)Hasty.

ariki yontusu

 1. Paskalya adasında bulunan, boyları yediyle yirmi metre arasında değişen, koyu gri renkteki volkanik taşlardan yontulma, ciddî ve karanlık yüzlü anıtsal baş yontusu.

ari

 1. Arınmış, soyutlanmış.
 2. İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.
 3. Bu halkla ilgili, bu halka özgü.
 4. Özgür, hür
 5. Çıplak.
 6. Çıplak, yoksun.
 7. Özgür.
 8. Boş.
 9. (en)Air-Conditioning and Refrigeration Institute is a non-profit, voluntary organization comprised of heating, air conditioning and refrigeration manufacturers ARI publishes standards for testing and rating heat pumps and air conditioners to provide you with a standardized measure of comparison So, ARI ensures a level of quality within the industry.
 10. (en)Air-Conditioning and Refrigeration Institute is a nonprofit, voluntary organization comprised of heating,air conditioning and refrigeration manufacturers ARI publishes standards for testing and rating heat pumps and air conditioners to provide you with a standardized measure of comparison So, ARI ensures a level of performance within the industry.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ariki yontusuariari dilari kodari kovaniari maskesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın