arı bitleri ne demek?

 1. Çeşitli böceklerde, örneğin bal arılarında asalaklanan, kısa duyargalı, iri başlı, kanatsız ve kör sinekler familyası.
 2. (en)Bee-lice.
 3. (al)Bienenläuse
 4. (fr)Poux des abeilles
 5. (la)Braulidae

arı biti

 1. Kör, kanatsız, kızılca renkli küçük sinek (Braula caeca).
 2. Arıbitleri familyasından olup, balarısı asalağı olarak yaşayışından ötürü önem taşıyan böcek.
 3. (al)Bienenlaus
 4. (fr)Pou des abeilles
 5. (la)Braula caeca

arı bal alacak çiçeği bilir

 1. Işini bilen kimse nereye başvuracağını bilir.

bit

 1. Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus).
 2. Sayısal belleklerde en küçük bellek ölçüm birimi.
 3. Ler takımına bağlı böceklerin genel adı. (Yarımkanatlılar, kınkanatlılar ve eşkanatlıların birçoğu, ısırıcıbitler takımı türlerininse tümü için için yinebit terimi kullanılır. bk. köpekbiti, buydaybiti, yaprakbiti,bitler, başbiti, giyimbiti, kasıkbiti v.b.)
 4. Bk. ikil
 5. Bir gece yiyecek yemek.
 6. (en)Bkz. bite
 7. (en)Louse.
 8. (en)Headlouse.
 9. (en)Cootie.
 10. (en)The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arı bitiarı bal alacak çiçeği bilirarı balığıarı bey olan kovana üşerarı beyiarıarı açınık veya ağız açınığıarı ağırlıkarı akarlarıarı altınbitlerini ayıklamakbitlerbitlemekbitlenmebitlenme sonucu kaşıntıbitlenmekbitlabbitbit akarıbit allocationbit atamabit ayrıntıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın