antinomy ne demek?

  1. Iki kanun veya iki felsefe prensibi arasındaki zıtlık.
  2. Antinomi, çelişki, karşıtlık, zıtlık

antinomi

  1. Çatışkı.
  2. İki düşünce arasındaki karşıtlık.
  3. İki kanun arasındaki çelişme.
  4. Tesavi-i takizeyn.
  5. (en)Antinomy, conflict between two laws, conflict between two principles.

antinomian

  1. Ahlak kurallarına karşı gelen kimse, Eski Ahitin ahlaki kanunlarının Yeni Ahitte ortaya konulan doktrinler tarafından değiştirildiğine inanan kimse (Hristiyanlık)
  2. Ahlâk kurallarına karşı gelen antinomianism ahlâk kurallarına karşı gelme,

Türetilmiş Kelimeler (bis)

antinomiantinomianantinomicantinociceptionantinociceptiveantinodeantinantinarcoticantinarkotikantinationalantinationalistantianti acid coatanti aircraftanti aircraft gunanti alerji
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın