antinomian ne demek?

  1. Ahlak kurallarına karşı gelen kimse, Eski Ahitin ahlaki kanunlarının Yeni Ahitte ortaya konulan doktrinler tarafından değiştirildiğine inanan kimse (Hristiyanlık)
  2. Ahlâk kurallarına karşı gelen antinomianism ahlâk kurallarına karşı gelme,

antinomi

  1. Çatışkı.
  2. İki düşünce arasındaki karşıtlık.
  3. İki kanun arasındaki çelişme.
  4. Tesavi-i takizeyn.
  5. (en)Antinomy, conflict between two laws, conflict between two principles.

antinomic

  1. Antinomiye özgü, antinomi ile ilgili

Türetilmiş Kelimeler (bis)

antinomiantinomicantinomyantinociceptionantinociceptiveantinode
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın