antagonistik etki antagonistic effect ne demek?

 1. Ters sinerjistik etki. Bileşkenin birimlerinin herbirine göre daha az etkili olması.

antagonistik

 1. Muhalif

antagonistik simbiyozis

 1. Parazitizm.
 2. (en)Antagonistic symbiosis, antipathetic symbiosis.

etki

 1. Bir şeyin verdiği izlenim
 2. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
 3. Bir etken veya bir sebebin sonucu.
 4. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
 5. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.
 6. Bir nedenin sonucu olarak düşünülen olay.
 7. (en)Jolt.
 8. (en)Leaven.
 9. (en)Penetration.
 10. (en)Point.

antagonistic

 1. Karşıt bir gruba ait hareketlerin, belirli bir kas grubu tarafından sınırlanması
 2. Muhalif, karşı olan, düşman

Türetilmiş Kelimeler (bis)

antagonistikantagonistik simbiyozisantagonisticantagonistic actionantagonistic counterantagonistic probeantagonisticallyantagonistantagonist etkiantagoniseantagonismantagonism theoryantagonismusetkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanıetki alanı adıetki alanı ağacıetki alanı ağacı yönetimietki alanı ağaç yöneticisietki alanı denetleyicisietkaetkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın