anjiyostaksi ne demek?

 1. Kan sızması
 2. Bkz. hemofili
 3. (en)Angiostaxis

kan

 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
 2. Soy.
 3. Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızıkan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyazkan hücreleri vekanın pıhtılaşmasında görevli olankan pulcukları ve serumdan oluşur.
 4. Eritrosit, lokosit, trombosit, protein ve serumdan oluşan, pH'sı 7,35-7,45 arasında, yoğunluğu 1,056 g/mL olan karmaşık bir vucut sıvısı.
 5. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku.
 6. Kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı.
 7. Bir şeyin menbaı. (Osmanlıca'da yazılışı: kân)
 8. (en)Swore.
 9. (en)Haemal.
 10. (en)Blood.

hemofili

 1. Kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluğa bağlı kanama hastalığı.
 2. Kanarca
 3. (Yun. haima: kan; philos: sevme) Pıhtılaşma özelliğinin bulunmaması nedeniyle, küçük yaralanmalarda dahi kanın durmadan akmasıyla belirlenen eşeye bağlı çekinik bir gen tarafından kontrol edilen kalıtsal bir hastalık.
 4. Kanın pıhtılaşma mekanizmasını etkiyen ve kanama eğilimini artıran kalıtsal veya kazanılmış özellikte bir grup hastalık.
 5. (en)Haemophilia.
 6. (en)Hemophilia.
 7. (al)Hämophilie
 8. (fr)Hémophilie

anjiyostenoz

 1. Kan damarı çapının daralması.
 2. (en)Angiostenosis.

anjiyostomi

 1. Kan damarı içerisine yapay fistül açılması.
 2. (en)Angiostomy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anjiyostenozanjiyostomianjiyostrongilozanjiyosarkomanjiyosklerozanjiyoskopanjiyoskopianjiyoskotom
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın