ananeli sened ne demek?

 1. Hadis nakledenlerin veya bir haberi söyleyenlerin bu haberi kimden kime söylendiğini belli eden "An filan, an filan" diyerek şahısların isimleriyle beraber rivayet ve nakledilen kuvvetli ve şüphe götürmeyen sened. (Sual : An'aneli senedin faidesi nedir ki; lüzumsuz yerde, malum bir vakıada "an filan, an filan, an filan" derler? Elcevab: Faideleri çoktur. Ezcümle bir faidesi şudur ki: An'ane ile gösteriliyor ki, an'anede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehl-i hadisin, bir nevi icmaını irae eder ve o senette dahil olan ehl-i tahkikın, bir nevi ittifakını gösterir. Güya o senette, o an'anede dahil olan herbir imam, herbir allame; o hadisin hükmünü imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: an'aneli sened)

anane

 1. Gelenek
 2. Alışkanlık.
 3. Tafsilat.
 4. Bk. halk geleneği
 5. Bir tek bulut.
 6. Adet, örf. (Osmanlıca'da yazılışı: an'ane)
 7. (en)Tradition.
 8. (en)Custom.

ananeci

 1. Ananeye bağlı olan kimse, gelenekçi.
 2. (en)Traditionalist.

sened

 1. Dayanç, belgit.
 2. Kuvvetli olabilecek söz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ananeananeciananecilikananeperestananesizanananan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evianan yahşi, baban yahşiananabaziananaflaksianaana akçaana akımana akım kesiciana anahtarsenedsenedatsenedi hakanısenedi müsbitsenedi protesto olmaksenedi resmısenedin bankaca kırılmasısenedin vadesisenesene boyunca devam edensene i inhirafiyyesene i kameriyyesene i kebısesensen ağa ben ağasen bilirsinsen dede ben dede, bu atı kim tımar edesen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın