amitler ne demek?

 1. -CONH2 grubu içeren organik bileşikler, örneğin formamit, HCONH2, benzamit, PhCONH
 2. Amitler karbosilik asitlerin OH grubunun NH2 grubu ile yer değiştirmesinden veya amonyakta H grubunun açil grubu ile yer değiştirmesinden oluşurlar.
 3. Amonyak molekülünde H atomu ile metal atomunun yer değiştirmesinden oluşan bileşikler, örneğin sodyum amit, NaNH
 4. Uygun asitlerin amonyum tuzlarının dehidratlaşmasından (susuzlaşmasından), halojen anhidritler ve asit anhidritlerle amonyağın etkileşmesinden elde edilirler.
 5. (en)Amides.
 6. (fr)Amides

amit

 1. Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı.
 2. Amino grubu taşıyan azotlu organik bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun hidroksil grubu yerine amino grubu girmesiyle amino asitler ve karboksilik asitlerden oluşur ve azot atomuna bağlı R- gruplarının sayısına göre birincil, ikincil ve üçüncül amitler olarak sınıflandırılır, R-CO-NH2 ile gösterilir.
 3. Yünü, üstüne yumak edip sarmak.
 4. (en)To lose.
 5. (en)Amide.

amit co

 1. NH2 grubunu taşıyan bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun -OH'1 yerine -NH2 girmesi ile amino asitlerden ve karboksilik asitlerden oluşurlar.
 2. (en)Amide.
 3. (fr)Amide

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amitamit coamit grubuamitabhaamitalamiAmia calvaamiabilityamiableamiableness
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın