amit grubu ne demek?

 1. Karboksil grubunun hidroksil grubu ile bir amino grubunun yer değiştirmesiyle bir asitten türemiş radikal grup, -CONH2.
 2. (en)Amide group.
 3. (fr)Groupe amide

amit co

 1. NH2 grubunu taşıyan bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun -OH'1 yerine -NH2 girmesi ile amino asitlerden ve karboksilik asitlerden oluşurlar.
 2. (en)Amide.
 3. (fr)Amide

amit

 1. Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı.
 2. Amino grubu taşıyan azotlu organik bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun hidroksil grubu yerine amino grubu girmesiyle amino asitler ve karboksilik asitlerden oluşur ve azot atomuna bağlı R- gruplarının sayısına göre birincil, ikincil ve üçüncül amitler olarak sınıflandırılır, R-CO-NH2 ile gösterilir.
 3. Yünü, üstüne yumak edip sarmak.
 4. (en)To lose.
 5. (en)Amide.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amit coamitamitabhaamitalamitalocalamitalokalamitesamithiozoneamitleramitosisamiAmia calvaamiabilityamiableamiablenessgrubu birlikte tutgrubu kapatgrubu silgrubun merkezigrubun peşine takılan kızgrubgrub alonggrub screwgrub streetgrub upgru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın