amiri ita ne demek?

 1. Bk. ödetici

ödetici

 1. Devlet iş ve görevlerine ilişkin giderlerin geçici ya da kesin olarak ödenmesini sağlamak için, sayışmanlara yazılı olarak buyrukta bulunan ve izin veren kişi.
 2. (en)Official who authorizes that a payment is to be made.
 3. (fr)Chef ordonnateur

amiri mutlak

 1. Kayıtsız şartsız herşeye hakim olan. (Osmanlıca'da yazılışı: âmir-i mutlak)

amiri müstakil

 1. Hiç kimseye bağlı olmayan ve istiklal sahibi olan amir, kumandan. (Osmanlıca'da yazılışı: âmir-i müstakil)

ita

 1. Verme, ödeme.
 2. Vermek. Bahşetmek. İhsan etmek. (Osmanlıca'da yazılışı: i'ta)
 3. Edb: Kafiyenin bir manada olarak aynen tekrar edilmesi.
 4. (en)Individual Training Account The voucher-based form of financial aid offered by Michigan Works! agencies under the Workforce Investment Act.
 5. (en)Giving.
 6. (en)Paying.
 7. (en)International Taxicab Association.
 8. (en)Totally Agree' Often found on the Message Board or in chat.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amiri mutlakamiri müstakilamiri vicdanıamiriitaamiriyyetamiramir bankaamir hükümleramiralamiral doktoramiAmia calvaamiabilityamiableamiablenessitaita amiriita emriita i.t.a.ita usulleriitaakaritaatitaat edenitaat eden kimseitaat etmeitit all dependsit appears thatit augurs wellit baffles description
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın