amiloid ne demek?

  1. Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren.
  2. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde.
  3. Dokularda hücre dışı yerleşim gösteren, protein içeren, eozinofilik, Kongo kırmızısıyla boyandığında polarize ışıkta yeşil renge boyanan mum benzeri, protein bileşiği bir madde. Yapısında lifli proteinler, nötral ve asit mukopolisakkaritler bulunur. Amiloid AA ve amiloid AL olmak üzere iki farklı bölümde incelenir.
  4. (en)Amyloid.

amiloid AA

  1. Antikor yapısında olmayan amiloid proteini.
  2. (en)Amyloid associated protein.

amiloid AL

  1. İmmün hücre kökenli amiloid.
  2. Plazma hücrelerinden köken alan ve hafif zincir yapısında olan amiolit. Bozuk immünoglobulin üretiminin bir sonucunda ve genellikle plazmasitomlu hayvanlarda biçimlenir.
  3. (en)Amyloid light chain.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amiloid AAamiloid ALamiloid içeren odontojenik tümöramiloidozamiloidozisamilobakteramilodekstrinamilodispepsiamilofajiamilogenezamilamil alkolamil asetatamil nitritamilasemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın