amiloid içeren odontojenik tümör ne demek?

 1. Dişi oluşturan epitelden köken alan, ender olarak köpek ve kedilerde görülen, tümöral epitel hücreleri arasında değişen miktarlarda amiloid matriks içeren bir tümör, kalsifiye epiteliyal odontojenik tümör.
 2. (en)Amyloid producing odontogenic tumour.

amiloid

 1. Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren.
 2. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde.
 3. Dokularda hücre dışı yerleşim gösteren, protein içeren, eozinofilik, Kongo kırmızısıyla boyandığında polarize ışıkta yeşil renge boyanan mum benzeri, protein bileşiği bir madde. Yapısında lifli proteinler, nötral ve asit mukopolisakkaritler bulunur. Amiloid AA ve amiloid AL olmak üzere iki farklı bölümde incelenir.
 4. (en)Amyloid.

amiloid AA

 1. Antikor yapısında olmayan amiloid proteini.
 2. (en)Amyloid associated protein.

içeren

 1. K |= p gibi bir içermede,içeren K önerme kümesidir.
 2. (en)Inclusive.

odontojenik

 1. Dişi oluşturan.
 2. Dişi oluşturan dokulardan oluşan veya köken alan.
 3. (en)Odontogenic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amiloidamiloid AAamiloid ALamiloidozamiloidozisamilobakteramilodekstrinamilodispepsiamilofajiamilogenezamilamil alkolamil asetatamil nitritamilasemiiçereniçerek unutmaya çalışmakiçeriçer gözeiçer hücreiçerdeiçerden bilgiiçe akaniçe akımlı iziçe akışlı bölgeiçe bakışiçe çekimli seslikiç acemilikiç acısıiç açıiç açıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın