ameli uhrevı ne demek?

  1. Ahirete ait amel. (Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevi istersen ve herbir dakika-i ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, Sünnet-i Seniyyeye ittiba et. Çünki: Bir muamele-i şer'iyyeye tatbik-i amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela: Bir şey'i satın aldın. İcab ve kabul-ü şer'iyyeyi tatbik ettiğin dakikada, o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O tahattur-u hükm-ü şer'i, bir tasavvur-u vahiy verir. O dahi,şarii düşünmekle bir teveccüh-ü ilahi verir. O dahi, bir huzur verir. Demek Sünnet-i Seniyyeye tatbik-i amel etmekle bu fani ömür, baki meyveler verecek bir hayat-ı ebediyyeye medar olacak olan faideler elde edilir. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: amel-i uhrevî)

ameli anteriyor

  1. Ön ameli.
  2. (en)Amelia anterior.

ameli azmak

  1. Açgözlü olmak, hırslı olmak.
  2. Işi ters gitmek.

uhrevı

  1. Ahirete dair, ahiretle alakalı. Öteki dünyaya ait. (Osmanlıca'da yazılışı: uhrevî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ameli anteriyorameli azmakameli cebriyeameli kalilameli kesirameliameli posteriyörameli salihameli talihameliaamelamel olmakamel vermekamelanosisamelanoticuhrevıuhreviuhreuhrauhrun
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın