amblemle temsil etmek ne demek?

 1. (en)Emblem

emblem

 1. Sembol, arma
 2. Kişileştirme
 3. Amblem, simge
 4. Remiz, işaret, arma
 5. Temsili resim
 6. Amblemle temsil etmek

amblem

 1. Belirtke.
 2. Herhangi bir niteliğin ve soyut bir nesnenin sembolü olan varlık.
 3. Bk. alâmetifarika.
 4. Bk. simgeli resim.
 5. (en)Emblem.
 6. (en)Device.

amblem ekle

 1. (en)Add a logo

temsil

 1. Oyun
 2. Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
 3. Söz gelişi.
 4. Özümleme.
 5. Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme.
 6. Sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, oyun
 7. Bk. benzeşme
 8. Bk. görünge
 9. Bk. oyun
 10. Bk. gösterim

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amblemamblem ekleambleamblerambliakuzitemsiltemsil düzenleyen kişitemsil edentemsil edici örneklemetemsil edilmemiştemsil edilmistemsil ettemsil etmetemsil etme veya edilmetemsil etmektemsiktemscantemtematema değiştirtema ile ilgilitema kataloğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın