am ne demek?

 1. Dişilik organı, ferç.
 2. Amerikyum elementinin simgesi.
 3. (en)Öğleden öncesi (24:00 - 12:00 arasındaki saatler için kullanılır.) 2:30 am
 4. Bk. genlik değiştirimi, gd
 5. (en)Pussy.
 6. (en)Quim.
 7. (en)Cunt.
 8. (en)Snatch.
 9. (en)Female genital organ.
 10. (en)Radioactive transuranic metallic element; discovered by bombarding uranium with helium atoms.
 11. (en)Master's degree in arts and sciences.
 12. (en)Modulation of the amplitude of the carrier wave.
 13. (en)Abbr Amplitude Modulation.
 14. (en)Amplitude modulation Used for radio broadcasts, usually in the MW and SW bands.
 15. (en)Amplitude modulation A modulation technique by which information is conveyed through the amplitude of the carrier signal Compare with FM and PAM See also modulation.
 16. (en)The first person singular of the verb be, in the indicative mode, present tense.
 17. (en)See Be.
 18. (en)Amplitude Modulation.
 19. (en)Ammeter or Amplitude Modulation.
 20. (en)Amplitude Modulation The simplest carrier modulation technique where the RF carrier's amplitude envelope is modulated.
 21. (en)Amplitude Modulation Modulation technique whereby information is conveyed through the amplitude of the carrier signal Compare with FM and PAM See also modulation.
 22. (en)Amplitude Modulation A method of broadcasting radio signals.
 23. (en)Amplitude modulation; a method of broadcasting in which the desired audio or video signal modulates the amplitude of a 'carrier' signal Analog Information that is reproduced using a continuously varying electronic signal.
 24. (en)Amplitude Modulation AM is the standard broadcast transmission system used by the majority of licensed radio stations The term is commonly used to differentiate between AM and FM radio.
 25. (en)Modulation technique used to add information to a sine-wave signal; the magnitude of the sine wave, or carrier, is modified in accordance with the information to be transmitted.
 26. (en)Amplitude modulation of radio waves.
 27. (en)Amplitude modulation A method of operation for transmitting signals by radio waves, used in medium wave broadcasting.
 28. (en)At , on the.
 29. (amplitude modulation) "amplitude modulation (genlik kiplenimi)"; radyo dalgası içindeki değŸişŸimler yoluyla yayın (Elektrik)
 30. Olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak

dişilik

 1. Dişi cinsten olma durumu.
 2. Cinselliğin özelliklerini ön plana çıkarma ve bundan yararlanma durumu.
 3. Kadına özgü olma durumu.
 4. Cinsiyet kavramının söz konusu olduğu dillerde dişi cinsten sayılan kelimenin aldığı biçim: Almanca die Blume «çiçek», die Strasse «cadde», die Frau «kadın»; Ar. kâtib, TT. kâtip/kâtibe «kadın kâtip», Ar. müdür, TT. müdür/müdîre «kadın müdür», hâmil «yüklü, taşıyan» / hâmile «gebe kadın», Ar. şâ-im, TT. saim «oruçlu» / saime «oruçlu kadın», Fr. la femme «kadın», la figure «yüz, çehre», Rus. dver «kapı» kniga «katip», rána «yara» vb. Terimin karşıtı erkeklik’tir. Türkçenin gramerinde cinsiyet kavramı yoktur. bk. cinsiyet.
 5. (en)Female sex.
 6. (en)Femaleness.
 7. (en)Feminity.
 8. (en)Feminine.
 9. (en)Feminineness.
 10. (fr)Féminin

genlik değiştirimi gd

 1. Bir taşıyıcı dalganın yineleniminin değil genliğinin değiştirime uğraması; bunun sonucunda, taşıyıcı dalganın yinelenimi hep aynı kaldığı halde, genliğinin, resim ya da ses imlerine göre değişmesi.
 2. (en)Amplitude modulation, AM.
 3. (al)Amplitudenmodulation, AM

am afraid

 1. Maalesef

am biti

 1. Bk. kasık biti.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

am afraidam bitiam i disturbing youam maam notamaama diğer taraftanama even thoughama neama sonraaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın